Ενημέρωση

Ρητορική στα Έξυπνα Παιδιά: Ο “δικηγόρος της Καλλιπάτειρας”!

Ενα μέρος του προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν τα παιδιά της ρητορικής!

(Συντονίζει η εξαιρετική συνεργάτιδα του κέντρου μας Χαρίκλεια Μαμάτα):

“Στην αρχαία Αθήνα οι γυναίκες δεν επιτρεπόταν να εκπροσωπήσουν τον εαυτό τους στο δικαστήριο. Χρειάζονταν, επομένως, κάποιον συνήγορο, για να μιλήσει για λογαριασμό τους. Φανταστείτε ότι είστε ο δικηγόρος της Καλλιπάτειρας και την υπερασπίζεστε μπροστά στους δικαστές ενάντια στην τιμωρία της θανατικής ποινής. Θα πρέπει να σκεφτείτε και τα επιχειρήματα της αντίθετης πλευράς, καθώς και την τελική απόφαση των δικαστών. Μπορείτε, αν θέλετε, να κλείσετε τον λόγο τους με ένα γνωμικό”.