Λίγα λόγια για εμάς

Το όραμά μας

Είναι να συμβάλουμε στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της γνωστικής και συναισθηματικής ευφυίας των παιδιών δίνοντάς τους ερεθίσματα μέσα από καινοτόμες δραστηριότητες.

Έξυπνα παιδιά πιστεύουμε ότι είναι τα δημιουργικά, τα χαρούμενα και τα επικοινωνιακά παιδιά, τα οποία έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και είναι ανοικτά στις προκλήσεις.

Για το λόγο αυτό σχεδιάσαμε δραστηριότητες που στοχεύουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας καθώς και στην ανακάλυψη των κλίσεων και ταλέντων των παιδιών.