Εικαστικά – Καλλιτεχνικά

Με την φαντασία τους τα παιδιά δημιουργούν ζωγραφιές, ψηφιδωτά, γλυπτά αλλά και κεραμικά όπου θα τα βοηθήσει να μάθουν τεχνικές και να σχεδιάζουν, θα έχουν την δυνατότητα να εξασκήσουν τις δεξιότητες της παρατήρησης τους, της αντίληψης, της ερμηνείας αλλά πάνω από όλα της αισθητικής τους ικανότητας. Θα δημιουργήσουν ψηφιδωτά όπου είναι η τέχνη της δημιουργίας εικόνας από μικρές, συνήθως τετράγωνες ψηφίδες.

Έχει καταγωγή από την αρχαιότητα και συνδέεται αρκετά με την Ιστορία. Μέσα από τα ψηφιδωτά θα έρθουν σε επαφή με την Ιστορία και τα Αρχαία χρόνια αλλά και με έργα αρχαίων Ελλήνων και πως εξαπλώθηκε η τέχνη αυτή στην Ρωμαϊκή περίοδο και στο Βυζάντιο.

Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά θα αναπτύσσουν την δημιουργικότητα τους με φαντασία, θα πειραματίζονται με χρώματα και υλικά, θα είναι σε θέση να μένουν πιο συγκεντρωμένα στις ασχολίες για περισσότερο χρόνο από πριν και θα εκφράζουν αυθόρμητα και με αυθεντικότητα τα συναισθήματα τους μέσα από τις δημιουργίες τους.

Τα οφέλη από τα εικαστικά μπορεί να προσφέρει σε όλους μας και ειδικά στα παιδιά:

 • Επαφή με άλλες συναφείς τέχνες. Η ζωγραφική και το γραμμικό σχέδιο συντελούν στη δημιουργία του ψηφιδωτού
 • Επαφή με την καλλιτεχνική τους πλευρά
 • Ενδιαφέρον για το παρελθόν και την αρχαιότητα
 • Διαιώνιση της γνώσης
 • Επαφή με την θρησκεία και την πίστη
 • Απόκτηση ιστορικών γνώσεων μέσα από την ιστορία της τέχνης και της τεχνικής του ψηφιδωτού
 • Απόκτηση υπομονής και επιμονής ως εφόδια για την επίτευξη μελλοντικών στόχων
 • Αναγνώριση των καλλιτεχνικών κλίσεων των παιδιών
 • Θετική ψυχολογία μέσα από την χαρά της δημιουργίας
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας δημιουργώντας μεγάλο ψηφιδωτό ομαδικά
 • Απόκτηση αυτοπεποίθηση και ανάπτυξη των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων