Ρομποτική / Μηχανολογία

Παρακολουθώντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαιδευτικής ρομποτικής τα παιδιά:

 • έρχονται σε επαφή και πειραματίζονται με τις νέες τεχνολογίες
 • ανακαλύπτουν δικές τους καινοτόμες ιδέες και λύσεις
 • παίρνουν κίνητρα ώστε να μελετήσουν την επιστήμη και την τεχνολογία
 • διδάσκονται και εμπεδώνουν βασικές έννοιες των θετικών επιστημών αλλά και άλλων γνωστικών αντικειμένων ( Φυσική,  Μαθηματικά, Μηχανική, Τεχνολογία)
 • καλούνται να επιλύσουν αυθεντικά προβλήματα
 • μαθαίνουν βασικές έννοιες προγραμματισμού
 • συμμετέχουν ενεργά και διασκεδάζουν κατασκευάζοντας και προγραμματίζοντας τα δικά τους ρομπότ

Τα οφέλη της  ρομποτικής είναι  ιδιαίτερα σημαντικά στην εκπαίδευση του παιδιού καθώς με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι μικροί επιστήμονες αποκτούν δεξιότητες όπως:

 • να εκφράζονται ελεύθερα και να αναπτύσσουν την δημιουργικότητα και την φαντασία τους
 • να  ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους
 • να κοινωνικοποιούνται και να συνεργάζονται ομαδικά
 • να αναπτύσσουν την κριτική και υπολογιστική τους σκέψη
 • να επιλύουν μόνα τους σύνθετα προβλήματα
 • να διαχειρίζονται σωστά τον χρόνο τους
 • να επικεντρώνουν την προσοχή τους
 • να βελτιώνουν την λεπτή τους κινητικότητα