Ρητορική

Ρητορική σημαίνει η τέχνη του λόγου, δηλαδή η μέθοδος και η τεχνική που έχουν την δύναμή να πείσουν ένα κοινό. Στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος αγωγής του προφορικού λόγου τα παιδιά:

 • μαθαίνουν τα βασικά στοιχεία της ιστορίας της κλασικής ρητορικής και της σύνδεσης της με την Αρχαία Ελλάδα
 • ασκούνται συστηματικά σε όλα τα αγωνίσματα της ρητορικής τέχνης (διττοί λόγοι, αυθόρμητος λόγος, προτρεπτικός λόγος, εκφραστική ανάγνωση)
 • διδάσκονται τις αρχές της αποτελεσματικής επικοινωνίας και απλές τεχνικές παραγωγής πρωτότυπων ιδεών
 • καλλιεργούν την κριτική και δημιουργική σκέψη και τη φαντασία τους
 • εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους με ρητορικές ασκήσεις που καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος θεμάτων (σχετικών όχι μόνο με τη διδακτέα ύλη αλλά και με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των ίδιων των παιδιών)
 • περιηγούνται δε ένα συναρπαστικό βιωματικό ταξίδι σκέψης και λόγου μέσα από ποικίλα ομαδικά παιχνίδια κλιμακούμενης δυσκολίας
 • διασκεδάζουν διεξάγοντας ρητορικούς αγώνες

Η αξία του μαθήματος της ρητορικής είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι μικροί ρήτορες θα είναι σε θέση:

 • να επιχειρηματολογούν υπέρ ή κατά ενός θέματος ενώπιον ακροατηρίου
 • να προσεγγίζουν σφαιρικά ένα θέμα, ώστε να οδηγούνται ευκολότερα στην πληρέστερη κατανόηση του
 • να εκφράζονται αυθόρμητα με ετοιμότητα και ευχέρεια
 • να κάνουν ελκυστικό τον λόγο τους αξιοποιώντας κατάλληλα το ύφος, τη φωνή και τη γλώσσα του σώματος (δεν είναι μόνο τι λες αλλά και πώς το λες)
 • να διαβάζουν με ζωντανό και εκφραστικό τρόπο ένα πεζό ή ποιητικό κείμενο, ώστε να αναδεικνύουν το βαθύτερο νόημά του
 • να εξωτερικεύουν και να μοιράζονται τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση και την ενσυναίσθησή τους
 • να συνεργάζονται ομαδικά προάγοντας τον διάλογο και την ευγενή άμιλλα