Αρχιτεκτονική

Στα μαθήματα αρχιτεκτονικής τα παιδιά βλέπουν πως τους είναι χρήσιμες οι γνώσεις από το σχολείο όπως τα Μαθηματικά, Γεωμετρία, οι Φυσικές επιστήμες ακόμα και πολλές φορές και η Ιστορία. Σε αυτή την δραστηριότητα τα παιδιά:

 • μαθαίνουν να κάνουν απλά ελεύθερα σχέδια
 • πειραματίζονται με κατασκευές
 • δημιουργούν δομικά στοιχεία σε πραγματική κλίμακα
 • καλλιεργούν ένα αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο
 • κατασκευάζουν τα μοντέλα που σχεδίασαν
 • μαθαίνουν για την ελληνική αρχιτεκτονική
 • συνδυάζουν την θεωρία με την πράξη

Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά βελτιώνουν πολλά χαρακτηριστικά του εαυτού τους από την ολοκλήρωση του προγράμματος όπως:

 • αναπτύσσουν μια μαθηματική και συνδυαστική/πολύπλευρη σκέψη
 • ενισχύουν την αυτοεκτίμηση τους από τα επιτεύγματα τους
 • εξερευνούν περισσότερο και με όλες τις αισθήσεις τους τον κόσμο
 • παρατηρούν τον κόσμο γύρω τους από νέα οπτική πλευρά
 • και καταλαβαίνουν πως συνδυάζεται η τέχνη με την επιστήμη