Χημεία και πειράματα

Η χημεία είναι ένας βασικός πυλώνας της επιστήμης, που συνδέεται επίσης άρρηκτα με την καθημερινή ζωή. Η συγκεκριμένη ενότητα έχει ως στόχο να βοηθήσει τα παιδιά:

  • Να αποκτήσουν μια εμπεριστατωμένη εικόνα για τον κόσμο γύρω τους
  • Να μάθουν να παρατηρούν τα πάντα γύρω τους με μεγαλύτερη ακρίβεια και αντικειμενικότητα
  • Να αποκτήσουν την ικανότητα να επιλύουν ένα πρόβλημα
  • Να μάθουν να σκέφτονται επιστημονικά, ανεξάρτητα και να συμμετέχουν σε διάλογο για να καταλήξουν σε συμπεράσματα
  • Να γνωρίσουν και να μάθουν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα της χημείας
  • Να εκτιμήσουν την παρουσία της χημείας στην καθημερινή τους ζωή

Σκοποί

  • Να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά μέσα στην αίθουσα και να αναπτύξουν την περιέργεια και ένα πνεύμα πρωτοβουλίας
  • Να διδάξουμε σωστά πως πρέπει να δουλεύουμε με ασφάλεια μέσα σε ένα εργαστήριο, τόσο για τη δική μας προστασία όσο και για τους υπόλοιπους, έτσι ώστε να ακολουθούν και ασφαλείς πρακτικές στην καθημερινότητα τους
  • Να μάθουν να αναλύουν αποτελέσματα από πειράματα ή από άλλες πηγές και να οξύνουν την κριτική τους ικανότητα
  • Να μάθουν το πόσο σημαντικό είναι να είμαστε υπεύθυνοι σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς