Ενημέρωση

Ομαδική καλλιτεχνική εργασία και διασκέδαση!!

Τα εικαστικά, όπως όλες οι δραστηριότητες του κέντρου ” Έξυπνα Παιδιά”, στηρίζονται στην ομαδική δημιουργία!

Οι μικροί καλλιτέχνες γίνονται μια μεγάλη ομάδα και διασκεδάζουν γνωρίζοντας τα χρώματα και τα υλικά! 💕
Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι μαθαίνουν να συνεργάζονται και να μοιράζονται!💎