Ενημέρωση

Το σύμβολο της πόλης μας, το άλογο μέσα από τα μάτια των παιδιών!!

Το σύμβολο της πόλης μας, το άλογο μέσα από τα μάτια των παιδιών
Παιδικό τμήμα Ζωγραφικής
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης “Έξυπνα Παιδιά”
Υπεύθυνος Διδασκαλίας: Δημήτρης Λαπούσης | 2018