Ενημέρωση

“Γλυκιές” κατασκευές !!

Αρχιτεκτονική στα Έξυπνα Παιδιά!💖
Οι μικροί αρχιτέκτονες του κέντρου κατανοούν τις αρχιτεκτονικές δομές μέσα από “γλυκιές” κατασκευές από πρωτότυπα υλικά!😊😊