Ενημέρωση

Μελετώντας τη δομή της ύλης!!

Χημεία στα Έξυπνα Παιδιά!❣
Μελετώντας τη δομή της ύλης!
Τα παιδιά μαθαίνουν για τον μικρόκοσμο, τα άτομα και τα μόρια, φτιάχνοντας μικρές σφαίρες από πλαστελίνη διαφόρων χρωμάτων και συνδέοντάς τες κατάλληλα μεταξύ τους!💫
Στη συνέχεια, τα παιδιά καλούνται να δημιουργήσουν το μόριο του νερού, αλλά και τα μοριακά μοντέλα περίπλοκων χημικών ενώσεων (του μεθανίου, της αιθανόλης κ.ά) μέσα σε ένα διασκεδαστικό πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας υλικά χειροτεχνίας!💞