Ενημέρωση

Ανακαλύπτοντας τον μικρόκοσμο μέσα από το μικροσκόπιο !! 💕

Χημεία στα Έξυπνα Παιδιά!
Ανακαλύπτοντας τον μικρόκοσμο μέσα από το μικροσκόπιο!💕
Τα παιδιά γνωρίζουν τα μέρη του μικροσκοπίου και ανακαλύπτουν τη χρησιμότητά του στις επιστήμες. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας οι μικροί χημικοί μαθαίνουν για τη δομή των κυττάρων και κατανοούν ότι το κύτταρο αποτελεί τη βασική μονάδα της ζωής. Μέσα από ένα διασκεδαστικό πρόγραμμα χημείας, προετοιμάζουν και δημιουργούν παρασκευάσματα για μικροσκοπική παρατήρηση. 👏
Τέλος, τα παιδιά μαθαίνουν με βιωματικό τρόπο τα οργανίδια του φυτικού κυττάρου μέσα από τρισδιάστατη αναπαράσταση. Χρησιμοποιούν πλαστελίνη, πηλό και χρώμα και εργάζονται ομαδικά με σκοπό να κατασκευάσουν το μοντέλο του φυτικού κυττάρου.❣