Ενημέρωση

Παίζουμε σκάκι ; 💗

Σκάκι στα Έξυπνα Παιδιά!💗
Τα παιδιά μέσα από το σκάκι αναπτύσσουν τις ικανότητές τους να αναλύουν καταστάσεις και να λαμβάνουν αποφάσεις. 👏
Μέσα από τη διδασκαλία και την καθοδήγηση των εξειδικευμένων εκπαιδευτικών του κέντρου, τα παιδιά εξασκούνται στο να λαμβάνουν αυτές τις αποφάσεις χωρίς να χρειάζονται συμβουλές τρίτων, γεγονός που συμβάλλει στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησής τους. 💖