Ενημέρωση

“Το παιδί με το περιστέρι”, Πάμπλο Πικάσο!! 💕

Εικαστικά στα Έξυπνα Παιδιά!❣
Στο εικαστικό πρόγραμμα του Κέντρου μας ασχολήθηκαμε με έναν απο τους σημαντικότερους ζωγράφους, τον Πάμπλο Πικάσο, που αποτύπωνε στα δημιουργήματά του τις καταστάσεις που βίωνε. Γνωρίσαμε το έργο του που διακρίνεται σε περιόδους, ξεκινώντας να βλέπουμε πίνακες από την μπλε περίοδο. Παρατήρησαμε ότι κυριαρχεί το συναίσθημα της λύπης, ενώ το αντίθετο συνέβη με τα έργα της ροζ περιόδου. 💕
Τα παιδιά ξεχώρισαν τα έργα του κυβισμού και έφτασαν στο συμπέρασμα πως πρόκειται για ανάλυση της εικόνας σε σχήματα. ☺
Ασχοληθήκαμε εκτενέστερα, με τα μεταπολεμικά έργα του και πιο συγκεκριμένα με “το παιδί με το περιστέρι”, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα σύμβολο της ειρήνης και της παιδικής αθωότητας. Το δημιουργήσαμε με διαφορετικά υλικά και ο καθένας με τον τρόπο που τον εκφράζει!👩‍🎨👨‍🎨