Ενημέρωση

Σκάκι και στρατηγική σκέψη!!!❣

Σκάκι στα Έξυπνα Παιδιά!!💎💎
Οι μικροί μας σκακιστές εξασκούν το μυαλό τους με πνευματικές ασκήσεις τακτικής και στρατηγικής!🎖 Μέσα από αυτή τη διαδικασία τους δίνεται η ευκαιρία να αναπτύξουν την κρίση, τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, να μάθουν την αξία της συστηματικής και μεθοδικής δουλειάς και να βελτιώσουν τις ικανότητές τους για αυτοπειθαρχία, αυτοσυγκέντρωση και προγραμματισμό!!❣