Ενημέρωση

Ερχόμαστε κοντά στις παραδόσεις του τόπου μας!!!🌼🌸🌺

Παραδοσιακοί χοροί στα Έξυπνα Παιδιά!!🇬🇷
Μέσα από το πρόγραμμα των παραδοσιακών χορών τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν συλλογικά. Ο κυκλικός χορός που κρατιόμαστε σφιχτά από τα χέρια ενσαρκώνει το συλλογικό πνεύμα! Το παιδί αντιλαμβάνεται ότι ανήκει σε ένα σύνολο με αμοιβαιότητα. Ο ένας στηρίζει τον άλλο και στηρίζεται από αυτόν, λαμβάνοντας υπόψη του τα βήματα (δηλαδή τα δικαιώματα) του άλλου, αλλά περιμένει να το υπολογίζουν και οι άλλοι!💁‍♂️💁‍♀️
Επιπλέον, η μουσική και ο ρυθμός καλλιεργούν στα παιδιά την αντίληψη της αρμονίας και του ωραίου, αλλά και του διδάσκουν την πειθαρχία και τον αυτοέλεγχο!!💖
Πάνω από όλα όμως οι παραδοσιακοί χοροί εδραιώνουν την ταυτότητά μας και παρέχουν στα παιδιά μας το αίσθημα της συνέχειας. Τα παιδιά μαθαίνοντας τα βήματα των παραδοσιακών χορών του τόπου μας έρχονται σε επαφή με την παραδοσιακή μουσική, το παραδοσιακό τραγούδι, τα παραδοσιακά μουσικά όργανα, τα ήθη-έθιμα των προγόνων μας, γνωρίζουν πολιτισμικά στοιχεία και τοπικές κουλτούρες άλλων περιοχών και συμβάλουν στη διατήρηση και διαιώνιση της λαικής μας παράδοσης!🌼🌸🌺
Υπεύθυνη Διδασκαλίας: Ζωή Τσιανάκα