Ενημέρωση

Η τεχνική του αυθόρμητου λόγου !!!🎓💎🎓

Ρητορική στα Έξυπνα Παιδιά!!🎓💎🎓
“Τι θα συνέβαινε, αν …”
Ποιες θα ήταν οι συνέπειες, αν πολλά από τα γεγονότα της ιστορίας είχαν λάβει διαφορετική τροπή ή έκβαση ή αν τα φαινόμενα και οι νόμοι της φύσης γύρω μας έπαυαν ξαφνικά να ισχύουν;
Για παράδειγμα, τι θα συνέβαινε, αν οι Πέρσες είχαν νικήσει τους Έλληνες, αν ο Μ. Αλέξανδρος είχε ζήσει άλλα τριάντα χρόνια ή αν η γη σταματούσε να γυρίζει;👑
Οι μικροί μας ρήτορες πειραματίστηκαν με ποικίλα τέτοια ερωτήματα που ανατρέπουν τα δεδομένα του κόσμου και του συνηθισμένου τρόπου ζωής παρουσιάζοντας τις καινοτόμες ιδέες τους στην ομάδα. 👨‍🎓👩‍🎓
Έτσι, είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν αυθόρμητα για αντισυμβατικές υποθετικές καταστάσεις και να ενεργοποιήσουν την αποκλίνουσα-δημιουργική σκέψη τους προσεγγίζοντας τα διάφορα ζητήματα όχι μόνο με τη λογική αλλά και με τη φαντασία και τη διαίσθησή τους.💗
Υπεύθυνη Διδασκαλίας: Χαρίκλεια Μαμάτα