Ενημέρωση

Μαθαίνω να κινούμαι κάθετα, οριζόντια και διαγώνια στη σκακιέρα!!!😊😊😊

Σκάκι στα Έξυπνα Παιδιά!!
Το σκάκι είναι ένα παιχνίδι που η πρωτοτυπία του βασίζεται στην πολυπλοκότητα των κανόνων. Όμως, για να ακολουθήσουμε τους κανόνες απαραίτητη προυπόθεση είναι η γνωστική ανάπτυξη του παιδιού. Γι’ αυτόν τον λόγο, το σκάκι μπορει να χαρακτηριστεί ως ένα εργαλείο αναπτυξης της νοητικής ικανότητας των μικρών σκακιστών! 👏
Πρωτεύων στόχος μας λοιπόν, είναι να ανακαλύψουμε, να κατανοήσουμε τον χώρο, να αντιληφθούμε τις κάθετες, οριζόντιες και διαγώνιες γραμμές της σκακιέρας που θα μας βοηθήσουν να ακολουθήσουμε τους κανόνες των κομματιών και πιονιών.
Έτσι, ζωγραφίσαμε σε ποικίλες σκακιέρες τις κινήσεις διάφορων κομματιών 😊
Υπεύθυνη Διδασκαλίας:
Αντωνία Χριστοδουλοπούλου