Ενημέρωση

Ένας σκορπιός…ρομπότ!!

Ρομποτική στα Έξυπνα Παιδιά!!
Στο πρόγραμμα της ρομποτικής δημιουργήσαμε έναν σκορπιό!
Πιο συγκεκριμένα, συμφωνήσαμε να κατασκευάσουμε έναν σκορπιό που συναντάται στην Ελλάδα και το τσίμπημά του προκαλεί μόνο πόνο και δερματικό ερεθισμό, γιατί μάθαμε πως σε ισημερινές περιοχές το τσίμπημα από το εν λόγω αρθρόποδο μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο. 😰
Με την κατασκευή αυτού του ρομπότ συνδυάσαμε γνώσεις από διαφορετικές επιστήμες, όπως από την τεχνολογία και την μηχανική που είναι απαραίτητες για την συναρμολόγηση των κομματιών!
Η ενασχόληση με τη ρομποτική εξοικειώνει τα παιδιά με την ερευνητική πλευρά της τεχνολογίας και συμβάλλει στον τεχνολογικό αλφαβητισμό τους, που είναι απαραίτητος στις μέρες μας!💕
Υπεύθυνος Διδασκαλίας: Θάνος Λαίνας