Ενημέρωση

Ενίσχυση των δεσμών της ομάδας!!!💎💎💎💕

Survivor στα Έξυπνα Παιδιά!!🏃‍♀️🤾‍♂️🤸‍♀️
Το παιχνίδι γενικότερα και τα παιχνίδια δεξιοτήτων όπως το survivor, βρίσκονται στην κορυφή προτίμησης των παιδιών, αφού είναι ο φακός διαμέσου του οποίου τα παιδιά αντιλαμβάνονται τον κόσμο!
Αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παιδικής ηλικίας και της εξέλιξης του εκάστοτε παιδιού, αφού ενισχύει την ανάπτυξη της μνημονικής ικανότητας και της ικανότητας λήψης αποφάσεων!💕 Λειτουργεί ευεργετικά για την πνευματική και σωματική ανάπτυξη των μικρών μας φίλων και ενισχύει τους δεσμούς ανάμεσα στην ομάδα!💎