Ενημέρωση

Αυθόρμητοι συνειρμοί με θέμα το καλοκαίρι!!!👩‍🎓

Ρητορική στα Έξυπνα Παιδιά!!👩‍🎓
Η γυάλα με τις λέξεις…
«Τι σημαίνει για μένα το καλοκαίρι; Τι σκέψεις και συναισθήματα μου δημιουργεί; Ποιες εμπειρίες μου φέρνει στον νου;».
Με την ομαδική δραστηριότητα του «κύκλου της ιδεοθύελλας» αρχικά καταγράψαμε τους αυθόρμητους συνειρμούς των μικρών ρητόρων σχετικά με το θέμα «καλοκαίρι» και στη συνέχεια τοποθετώντας ένας-ένας τις απαντήσεις του μέσα σε προτάσεις και συνδέοντάς τις με τη χρήση κατάλληλων λέξεων φτιάξαμε ένα ολοκληρωμένο κείμενο. 😊
Έτσι, τα παιδιά μέσα από τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, κατανόησαν ότι ο αυθόρμητος λόγος δεν είναι μια απλή συνειρμική ομιλία στην οποία λέω ό,τι μου κατέβει στο μυαλό, αλλά ότι χρειάζεται δομή, συνοχή και πρωτοτυπία, για να είναι απολαυστικός και να έχει αντίκτυπο σε όλους τους ακροατές εξίσου.💎
Ακολούθως, οι μικροί ρήτορες διάλεξαν από μια απλή, καθημερινή λέξη μέσα από μια γυάλα (π.χ. γιαγιά, θάλασσα, ήλιος, μαξιλάρι) και, αφού οργάνωσαν τις ιδέες τους με τη μορφή σύντομων σημειώσεων σε ένα φύλλο εργασίας, τις παρουσίασαν ο καθένας προφορικά στην ομάδα εμπεδώνοντας τις θεωρητικές συμβουλές της εισαγωγικής δραστηριότητας.💕