Ενημέρωση

Εκμάθηση σκακιστικών στρατηγικών!!!💎

Σκάκι στα Έξυπνα Παιδιά!!
Τα παιδιά με την επαγγελματική καθοδήγηση του προπονητή τους κατανοούν τις θεμελιώδεις αρχές αυτού του κλασικού πνευματικού παιχνιδιού. 💎
Μαθαίνουν τις κινήσεις των κομματιών
και εξοικειώνονται με τη σκακιστική ορολογία. 💕
Εξασκούν τους βασικούς μηχανισμούς άμυνας και επίθεσης και με αυτό τον τρόπο αποκτούν περισσότερο αναλυτική σκέψη, ενώ μαθαίνουν να «χτίζουν» στρατηγικές! Μέσα από την παραπάνω διαδικασία, μαθαίνουν να είναι υπεύθυνα για τις πράξεις τους, να είναι ευρηματικά και να προάγουν την ευγενή άμιλλα!👏