Ενημέρωση

Το μείγμα είναι ομογενές ή ετερογές; Ας δούμε!!!🔬⚗📝

Χημεία στα Έξυπνα Παιδιά!!🔬⚗
Ομογενή και ετερογενή μείγματα!
Ο έξυπνος επιστήμονας έβαλε σε μία δοκιμασία τους μικρούς του βοηθούς! Τους έδωσε ποτηράκια με διαφορετικά μείγματα. Όπως τους εξήγησε, μείγμα χαρακτηρίζεται ένα προϊόν ή ένα υλικό που αποτελείται από διάφορες χημικές ουσίες που όμως δεν συνδέονται μεταξύ τους με χημική διαδικασία αλλά περιέχουν ανακατεμένα στοιχεία ή ενώσεις σε χαλαρή σύνδεση μεταξύ τους. Τα μείγματα μπορεί να είναι ομογενή ή ετερογενή. Ομογενή ονομάζονται τα μείγματα που αποτελούνται από όμοια στοιχεία ενώ ετερογενή αυτά που αποτελούνται από διαφορετικά μεταξύ τους στοιχεία.
Αφού τους εξήγησε αναλυτικά τη θεωρία των μειγμάτων, τους ζήτησε να διαχωρίσουν τα ομογενή και τα ετερογενή μείγματα και να αναγράψουν το κάθε μείγμα στην αντίστοιχη κατηγορία στον πίνακα. 📝
Μέσα από σκέψη, συνεργασία σε ομάδες και παρατήρηση, οι μικροί μας φίλοι έφεραν εις πέρας τη δοκιμασία του έξυπνου επιστήμονα!💕