Ενημέρωση

Τα κοινωνικά μηνύματα του σχολικού εκφοβισμού και του σεβασμού στα ζώα!!!

Στο πρόγραμμα μοντέρνου χορού του Κέντρου μας, οι μικροί μας φίλοι προσέγγισαν, μέσω της τέχνης, το ζήτημα του Σχολισμού Εκφοβισμού!🎈
Ενα φαινόμενο που απασχολεί όλο και περισσότερο γονείς και εκπαιδευτικούς, καθώς αποκτά όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις στις μέρες μας!
Τα παιδιά, σε ένα χορευτικό πρόγραμμα με διδακτικό χαρακτήρα στέλνουν ένα μήνυμα αγάπης ενάντια στη βία!💕
Χορεύουν με ενθουσιασμό και κατανοούν πως όλοι οι άνθρωποι είναι μοναδικές οντότητες με ευαισθησίες και συναισθήματα και πως όλοι χρήζουν σεβασμού και αλληλεγγύης, ανεξάρτητα από ιδιαιτερότητες ή αδυναμίες!!👫👬👭
Οι μικροί χορευτές, μέσα από την τέχνη, ευαισθητοποιήθηκαν απέναντι στον Σχολικό Εκφοβισμό και κατανόησαν την ανάγκη εξάλειψής του, μέσω του σεβασμού της διαφορετικότητας και της υγιούς επικοινωνίας!👏