Ενημέρωση

Ξέρουμε τα θερμά και ψυχρά χρώματα!!!🌞🌛

Εικαστικά στα Έξυπνα Παιδιά!!🎨
Ο ήλιος και το φεγγάρι σε θερμά και ψυχρά χρώματα🌞🌛
Ο ήλιος προκαλεί τη θερμότητα, συνδέεται με τη φωτιά και γενικά με τα ζεστά χρώματα, ενώ το φεγγάρι με το το κρύο,ιτη νύχτα, γι΄αυτό ταιριάζει με τα ψυχρά χρώματα!👩‍🎨
Οι μικροί μας καλλιτέχνες σχεδιάσαν έναν κύκλο και στη συνέχεια τον χώρισαν σε δυο μέρη. Στην αριστερή πλευρά του κύκλου ζωγράφισαν το φεγγγάρι, ενώ στην δεξιά τον ήλιο. Αφού μάθαμε να ξεχωρίζουμε τα θερμά και τα ψυχρά χρώματα, πήραμε τα πινέλα μας και ζωγραφίσαμε τα δυο μέρη της ζωγραφιάς επιλέγοντας τα σωστά χρώματα!❤