Ενημέρωση

Σκάκι και τακτική!!!👏👏

Σκάκι στα Έξυπνα Παιδιά!!
Το σκάκι είναι στην ουσία του ένα παιχνίδι, στη μορφή του μία τέχνη, και στην εκτέλεσή του… μία επιστήμη» Baron Tassilo (Γερμανός Μαιτρ, ιστορικός και θεωρητικός του σκακιού)👏
Τα Έξυπνα παιδιά μαθαίνουν τις βασικές αρχές του σκακιού μέσα από βιωματικές δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες οργανώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε το κάθε παιδί να μπορεί να εμβαθύνει στην ουσία του παιχνιδιού κατανοώντας τις απαραίτητες και θεμελιώδεις έννοιες της τακτικής, της αρχής της μέσης και του τέλους του παιχνιδιού καθώς και της ίδιας της φύσης και του ρόλου που επιτελούν τα κομμάτια μόνα τους και συνδυαστικά.