Ενημέρωση

Τοπία από γεωμετρικά σχήματα!!!♦️🔷️⚪◾

Εικαστικά στα Έξυπνα Παιδιά!!🎨
Μαθαίνουμε να ζωγραφίζουμε ένα όμορφο τοπίο χρησιμοποιώντας μόνο γεωμετρικά σχήματα!♦️🔷️⚪◾
Τα Έξυπνα παιδιά μέσα από την τέχνη ανακαλύπτουν και έρχονται σε επαφή με την ομορφιά και τη μαγεία των μαθηματικών και της γεωμετρίας!