Ενημέρωση

Οι νέοι μας ρομποτοφίλοι Beebot και Milo!!!🐝🐝

Ρομποτική στα Έξυπνα Παιδιά!!
Τα Έξυπνα Παιδιά μαθαίνουν-παίζοντας με το προγραμματιζόμενο ρομπότ “Beebot” που βασίζεται στις αρχές προγραμματισμού της γλώσσας Logo. Το ρομπότ “μέλισσα” δίνει τη δυνατότητα στους μικρούς μας μαθητές να προσεγγίσουν τις έννοιες του προγραμματισμού, του προσανατολισμού, της απόστασης και της μέτρησης λόγω της κίνησης του με σταθερά βήματα και ορθές γωνίες. 🐝🐝
Με αυτό τον παιγνιώδη τρόπο οι μαθητές μαθαίνουν τα σχήματα! Στο πρόγραμμά μας δημιουργήθηκε η εξής απορία: Πώς μπορούν άραγε οι επιστήμονες και οι μηχανικοί να προσεγγίσουν απομακρυσμένες περιοχές όπως για παράδειγμα τον πλανήτη Άρη; Τη λύση δίνουν οι μαθητές από τα Έξυπνα Παιδιά που χρησιμοποιώντας το κιτ Lego Wedo2, κατασκεύασαν και προγραμμάτισαν το ερευνητικό όχημα “Milo”!💻⌨🔧⚙