Ενημέρωση

Οι φίλοι μας Beebot και Pulling!!!🐝🐝

Ρομποτική στα Έξυπνα Παιδιά!!
Τα έξυπνα παιδιά μαθαίνουν κυκλοφοριακή αγωγή προγραμματίζοντας το ρομπότ “μέλισσα” Beebot!!🐝🐝
Οι μαθητές της μεγαλύτερης ομάδας έρχονται σε επαφή με την επιστήμη της φυσικής και ειδικότερα με την έννοια της δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα καθώς και την αλληλεπιδράση δύο σωμάτων. Έτσι λοιπόν κατασκευάσαμε και προγραμματίσαμε το ρομπότ “pulling”.
Το ρομπότ κουβαλά μια πρόσθετη κατασκευή και τροποποιώντας το βάρος αυτής, οι μαθητές κατανοούν τις παραπάνω έννοιες.