Ενημέρωση

Το ηλιακό σύστημα!!!⚙

Ρομποτική στα Έξυπνα Παιδιά!!🔩
Οι μαθητές προγραμματιζοντας το ρομπότ “μελισσα” έρχονται σε επαφή με φαινόμενα του φυσικού κόσμου καθώς και με έννοιες των φυσικών επιστημών. ⚙
Σειρα έχει το ηλιακό μας συστημα και οι πλανήτες του!!!♥️