Ενημέρωση

Γιατί ένα παιδί χρειάζεται να μάθει σκάκι;♟♟♟

Σκάκι στα Έξυπνα Παιδιά!!♟
Γιατί ένα παιδί χρειάζεται να μάθει σκάκι; Η δραστηριότητα αυτή βοηθά ένα παιδί να αναπτύξει την ορθολογική του σκέψη, καθιστώντας το ικανό να προβλέπει τις κινήσεις του αντιπάλου και να κρίνει αν η κίνηση που θα πραγματοποιήσει τον οφελεί. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσεται και η μνημονική ικανότητα, όπως και η συγκέντρωση σε έναν στόχο για αρκετό χρονικό διάστημα, αυξάνοντας την πνευματική εγρήγορση. Το σκάκι είναι μια καλή αφορμή, ώστε τα παιδιά να διοχετεύσουν την ενέργειά τους σε μία δημιουργική προσπάθεια με αγωνιστικό πνεύμα!