Ενημέρωση

Εντυπωσιαζόμαστε από την επαυξημένη πραγματικότητα!😮😮😮

Ρομποτική στα Έξυπνα Παιδιά!!
Με την τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας το ηλιακό σύστημα και οι πλανήτες του ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια μας! 😮🌕📗📘📕😮
Τα βιβλία επαυξημένης πραγματικότητας μας δίνουν τη δυνατότητα να συνδυασουμε τρισδιάστατα μοντέλα, κίνηση και ήχους με ένα κλασικό βιβλίο!