Ενημέρωση

Γνωριμία με τον Νούλη Σταγονούλη 💧

Χημεία και πειράματα στα Έξυπνα Παιδιά!!🔬
Οι μικροί επιστήμονες στην Πειραματούπολη συνάντησαν τον τρελό επιστήμονα και γνώρισαν τον νέο του φίλο, τον Νούλη Σταγονούλη. Στην αρχή παρακολουθήσαμε δύο εκπαιδευτικά βίντεο για τον κύκλο του νερού και για την ιστορία του Νούλη Σταγονούλη. 💧
Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά ενημερώθηκαν για το νέο μας ταξίδι με συνταξιδιώτες φυσικά τον έξυπνο επιστήμονα και τον Νούλη Σταγονούλη.😊
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε το πείραμά μας. Η προσθήκη μικρής ποσότητας σαπουνιού σε μίγμα νερού και πιπεριού. Η παραπάνω προσθήκη έχει ως αποτέλεσμα την περιμετρική απομάκρυνση του πιπεριού. Τα παιδιά προσωποποίησαν το σαπούνι θεωρώντας πως θέλησε να χαλάσει τη φιλία του Σταγονούλη με το πιπέρι. 💕
Τέλος, ζωγραφίσαμε τους νέους μας φίλους επαναλαμβάνοντας το αποτέλεσμα του πειράματος και φυσικά τονίζοντας την σημασία της φιλίας, θέμα που προέκυψε από την αλληλεπίδραση των παιδιών.👏