Ενημέρωση

Πύργοι – φάροι με υλικά ανακύκλωσης!!!👏👏

Αρχιτεκτονική στα Έξυπνα Παιδιά!!📐
Τα παιδιά διδάσκονται την έννοια της επανάχρησης κτηρίων ως μια αντίληψη πως οτιδήποτε φαινομενικά άχρηστο μπορεί να αξιοποιηθεί εκ νέου. 💕
Με βάση αυτή τη λογική, χρησιμοποιούν υλικά ανακύκλωσης ενός νοικοκυριού και κατασκευάζουν πύργους- φάρους!👏👏