Ενημέρωση

Το φράγμα από lego ελέγχει την ποσότητα του νερού!!!

Ρομποτική στα Έξυπνα Παιδιά!!
Κατασκεύασαμε ένα φράγμα από τουβλάκια lego για τον έλεγχο του νερού ανάλογα με την ποσότητα της βροχής.
Προγραμματισαμε την κατασκευή έτσι ώστε σε περιόδους κανονικής βροχόπτωσης οι πύλες να παραμένουν ανοιχτες ενώ σε περιόδους με υψηλή βροχόπτωση κλειστές!

Το