Ενημέρωση

Παίζουμε φιδάκι με το ρομπότ μας!!!!🔩⚙

Ρομποτική στα Έξυπνα Παιδιά!!🔩⚙
Παίζουμε το κλασικό παιχνίδι “φιδάκι” προγραμματιζοντας το ρομπότ μας. Οι μαθητές μας αποκτούν ικανότητες υπολογιστικής σκέψης και αριθμητικής.