Ενημέρωση

Δείτε το φορτηγό ταξινόμησης ανακυκλώσιμων προϊόντων μας!!!🚚🚛🚚🚛

Ρομποτική στα Έξυπνα Παιδιά!!
Δημιούργησαμε και προγραμματισαμε ένα φορτηγό ταξινόμησης ανακυκλώσιμων προϊόντων. 🚚🚛🚚🚛
Συζητήσαμε για το τι είναι η ανακύκλωση, πως ταξινομουνται τα ανακυκλώσιμα υλικά και για το που τελικά καταλήγει το υλικό ανακύκλωσης.👏