Ενημέρωση

Ανεμιστήρας lego!!!

Ρομποτική στα Έξυπνα Παιδιά!!
Wedo2 – cooling fan!
Οι μαθητες κατασκεύασαν και προγραμματισαν έναν Ανεμιστήρα lego.
Τα βήματα του βασικου προγραμματισμού είναι κίνηση του έλικα 3 δευτερόλεπτα δεξιόστροφα και άλλα 3 αριστερόστροφα. Στη συνέχεια μπορούν να τροποποιησουν και να γνωρίσουν και άλλες παραμέτρους όπως ταχύτητα, το χρώμα της λάμπας, τους βρογχους Επανάληψης κλπ.
Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές εξερευνούν την γλώσσα προγραμματισμού wedo. Τελος με τη βοήθεια της 3d pen τροποποίησε την κατασκευή και τοποθετησαμε μεγαλύτερους έλικες!!