Ενημέρωση

Κατασκευές με κύλινδρο και κώνο!!!✏📐

Αρχιτεκτονική στα Έξυπνα Παιδιά!!✏📐
Οι μικροί μας φίλοι μαθαίνουν τον κύλινδρο και τον κώνο. Με βάση τα δύο αυτά γεωμετρικά σχήματα, το κάθε παιδί στήνει ένα κτίριο και με τη χρήση της πλαστελίνης αποδίδει τα μορφολογικά στοιχεία καθώς και το διακοσμητικό ύφος του.👏