Ενημέρωση

Οι άθλοι του Ηρακλή μέσα από δραστηριότητες ρομποτικής!!!

Ρομποτική στα Έξυπνα Παιδιά!!
Beebot – Αθλοι του Ηρακλή!
Προγραμματισαμε το ρομπότ δαπέδου ώστε να περνά από τις σχετικές εικόνες και κάθε φορά να ανακαλύπτει και ένα νέο άθλο του Ηρακλή! Μάθαμε για τη ζωή του για τη γέννηση του και πολλά από τα κατορθώματά του! Στη συνέχεια οι μαθητές αφήνουν τη φαντασία τους ελεύθερη και δημιουργούν υπέροχες κατασκευές!