Ενημέρωση

Το μοντέλο δορυφόρου μας!!!

Ρομποτική στα Έξυπνα Παιδιά!!
Μάθημα wedo2. Με το σετ lego wedo2 προσπαθούμε να ενισχύσουμε τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και την περιέργεια των μαθητών μας. Στο συγκεκριμένο Μάθημα κατασκεύασαμε ένα μοντέλο δορυφόρου.