Ενημέρωση

Κάτοψη μίας πόλης ακανόνιστης δομής 🏢🏡

Αρχιτεκτονική στα Έξυπνα Παιδιά!!
​Οι μικροί μας φίλοι μελέτησαν την κάτοψη μίας πόλης ακανόνιστης δομής και αναγνώρισαν τα βασικά στοιχεία που τη διακρίνουν, οικιστικό – οδικό δίκτυο και χώροι πρασίνου. 🏢🏡
Στη συνέχεια, έστησαν πολύχρωμες πολυκατοικίες από κυλίνδρους διαφορετικού ύψους (κάθε κύλινδρος αποτελούσε ένα όροφο) και τις τοποθέτησαν στους χώρους δόμησης. Η πόλη ολοκληρώθηκε με λόφους πρασίνου.🎈