Ενημέρωση

Ο σκελετός του ανθρώπινου σώματος! 👩‍🔬👨‍🔬

Χημεία στα Έξυπνα Παιδιά!!🔬
Είναι γεγονός ότι στην καθημερινότητα μας ξεχνάμε την μεγάλη σημασία του ισως γιατί αυτός δε φαίνεται. Ωστόσο, ο ανθρώπινος σκελετός μας ακολουθεί και μας στηρίζει καθημερινά. 👩‍🔬👨‍🔬
Αφού είδαμε ένα σχετικό εκπαιδευτικό βίντεο, επαναλάβαμε τα βασικά του μέρη σημειώνοντας βέβαια τη σημασία του. Στη συνέχεια, σχεδιάσαμε ξεχωριστούς, δικούς μας σκελετούς ανθρώπου και δεινοσαύρου με τη χρήση τεμπερας. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά κάθε ηλικιακής ομάδας εξοικειώθηκαν με την έννοια του ανθρώπινου σκελετού γνωρίζονται τα βασικά του μέρη και τη σημασία του.👏👏