Ενημέρωση

Πώς αντιμετωπίζω ένα περιστατικό εκφοβισμού; 👫👬👭

Συναισθηματική νοημοσύνη στα Έξυπνα Παιδιά!!
Σε όλους μας έχει τύχει τουλάχιστον μία φορά αν όχι περισσότερες. Κι αν δεν μας έχουν κοροϊδέψει σιγουρα μας έχουν ενοχλήσει κατά την διάρκεια μιας δραστηριότητας μας. Τι κάνουμε όμως στην περίπτωση αυτήν και πώς σταματάμε μία τέτοια συμπεριφορά;
Αναφερθήκαμε στα τρία στάδια αντιμετώπισης, την αγνόηση, την υπεράσπιση του εαυτού μας και τη συζήτηση με έναν ενήλικα. Στη συνέχεια, εξετάσαμε βιωματικά τα παραπάνω βήματα. Τα παιδιά έγιναν ηθοποιοί και πραγματοποίησαν μια μέρα στην αυλή του σχολείου, σε ζευγάρια. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά έμαθαν πώς να αντιδρούν σε όμοιες και παρόμοιες περιπτώσεις μέσα από την παραπάνω δραματοποίηση. 🎭
Τέλος, ακολούθησε το αγαπημένο παιχνίδι των παιδιών με τις δύο ομάδες να εστιάζουν στημ ενίσχυση του ομαδοσυνεργατικού παιχνιδιού.👫👬👭