Ενημέρωση

Spy Robot 🎶🔊🔊

Ρομποτική στα Έξυπνα Παιδιά!!
Μαθαίνοντας τη χρήση των αισθητήρων και ειδικότερα του αισθητήρα κίνησης!! 👏
Οι μαθητές κατασκεύασαν το μοντέλο Spy Robot τοποθετώντας ανάμεσα από τα μάτια του έναν αισθητήρα κίνησης.👀 Προγραμματιζουμε το ρομπότ μας έτσι ώστε όταν ο αισθητήρας ανιχνεύσει κάποιο αντικείμενο νο κινείται μπροστά του να ακούγεται ένας ήχος!🎶🔊🔊