Ενημέρωση

Τα φρούτα ως μουσικά όργανα!

Ρομποτική στα Έξυπνα Παιδιά!!
Με τη βοήθεια ηλεκτρονικής πλακέτας μετατρεψαμε φρούτα σε μουσικά όργανα!