Ενημέρωση

Τι κάνει έναν νικητή, νικητή;💕

Συναισθηματική νοημοσύνη στα Έξυπνα Παιδιά!!💕
Μαθαίνω να σκέφτομαι σαν νικητής!😊
Στο πρόγραμμά μας, διαπραγματευτήκαμε το εξής ερώτημα: Τι κάνει έναν νικητή, νικητή; Μα φυσικά, η προσπάθειά του, το πείσμα του και η θετική του σκέψη. Όταν σκεφτόμαστε σαν νικητές, είναι πιο πιθανό να το πετύχουμε, γιατί συγκεντρωνόμαστε στον στόχο μας και κάνουμε τα πάντα για να τον πετύχουμε! 😉
Καταλήξαμε πως η θέληση και το πείσμα είναι κινητήριες δυνάμεις, παίρνοντας παράδειγμα από τον αισώπειο μύθο “Ο λαγός και η χελώνα”. Ο λαγός, ήταν τόσο σίγουρος για τη νίκη του, με αποτέλεσμα να μην προσπαθεί, αντίθετα με την χελώνα που προσπάθησε σκληρά και τελικά τα κατάφερε! Στο παιχνίδι μας, οι ομάδες της “Θέλησης” και της “Συγκέντρωσης” προσπάθησαν πολύ και σκέφτηκαν θετικά!💕