Ενημέρωση

Σχολική μελέτη από το σπίτι!🤓

Αξιοποιούμε τον ελεύθερο χρόνο μας στο σπίτι με σχολική μελέτη!🤓
Τα Έξυπνα Παιδιά σας προτείνουν έναν ενδιαδέροντα ιστότοπο όπου μπορείτε να βρείτε on line εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά δημοτικού με φύλλα εργασίας σε πολλά μαθήματα!! 📖📚📖

http://ts.sch.gr/software
Online Εκπαιδευτικό Λογισμικό Α’Βθμιας & Β’Βθμιας Εκπαίδευσης