Ενημέρωση

Μουσικοχορευτικό ταξίδι στη Θράκη!!

Παραδοσιακοί χοροί στα Έξυπνα Παιδιά!!
Στο πρόγραμμά μας κάναμε ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι στη Θράκη με τους χορούς Ζωναράδικο και Καστρινό.
Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά γνώρισαν τον πολιτισμό και τη χορευτική παράδοση της Θράκης!

+3