Ενημέρωση

Το μήνυμά μας κρατάει μόνο για λίγο. Θα προλάβουμε να το διαβάσουμε;

Χημεία και πειράματα στα Έξυπνα Παιδιά!!
Μπορεί ένα μήνυμα ή μια ζωγραφιά να κρατήσει μόνο για λίγο; Εμείς τα καταφέραμε. Με το πινέλο μας και το μυστικό μας συστατικό σχηματίζουμε το μήνυμα ή τη ζωγραφιά μας.
Στη συνέχεια τοποθετούμε το χαρτί σε νερό με βάμμα ιωδίου. Το αποτέλεσμα εκπληκτικό; όμως το μήνυμά μας κρατάει μόνο για λίγο. Θα προλάβουμε να το διαβάσουμε;